Tüm Siparişlerinizde Kargo Ücretsizdir! Anneler Gününe Özel 12MAYIS Kodu İle Aynalarda Geçerli %15 İndirim Tüm Siparişlerinizde Kargo Ücretsizdir! Anneler Gününe Özel 12MAYIS Kodu İle Aynalarda Geçerli %15 İndirim Tüm Siparişlerinizde Kargo Ücretsizdir! Anneler Gününe Özel 12MAYIS Kodu İle Aynalarda Geçerli %15 İndirim Tüm Siparişlerinizde Kargo Ücretsizdir! Anneler Gününe Özel 12MAYIS Kodu İle Aynalarda Geçerli %15 İndirim

Kullanım Koşulları

Sayın kullanıcı; bugusanmirror.com alan adlı İnternet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.
Bugusanmirror.com alan adlı internet sitesine girmeniz, ziyaret etmeniz, üye olmanız veya bu İnternet Sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları okuyup anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
 

TANIMLAR
5651 Sayılı Kanun : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
BUGUSAN : İnternet Sitesi üzerinden hizmet sağlayan, BUGUSAN İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BUGUSANMİRROR.COM Arayüzü : BUGUSAN tarafından oluşturulan içeriğin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve BUGUSAN veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları BUGUSAN’a ait olan tasarımlar içerisinde İnternet Sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
BUGUSANMİRROR.COM Hizmetleri : Bugusanmirror.com internet sitesi üzerinden kullanıcılara veya üyelere sağlanan hizmetler.
BUGUSANMİRROR.COM Üyelik Hesabı : Üyenin İnternet Sitesi üzerinde sunulan BUGUSAN hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelik ile ilgili işlemlerde bulunduğu, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile İnternet Sitesi üzerinden eriştiği İnternet Sitesinin üyeye özel bölümü.
BUGUSANMİRROR.COM Veritabanı : İnternet sitesi dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği BUGUSAN’a ait olan ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.
İçerik : İnternet sitesinde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgeler, belgeler ve her nevi dosya.
İnternet Sitesi : BUGUSAN’a ait olan, BUGUSAN tarafından işletilerek BUGUSAN Hizmetleri sağlanan bugusanmirror.com alan adlı İnternet Sitesi.
Kullanıcı : İnternet sitesine erişen her gerçek veya tüzel kişi.
Mücbir Sebep : Doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, moratoryum, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi durumları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, BUGUSAN’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği her türlü olay.
Üye : İnternet sitesine üye olan kullanıcı.
Üyelik : Üye olmak isteyen kullanıcının, İnternet Sitesinde yer alan Üyelik Sözleşmesini kabul etmesi ve gerekli formları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması sonucunda BUGUSAN tarafından bu işlemin onaylanarak kullanıcıya sağlanacak statü.
 

KULLANIM
 • İşbu kullanım koşulları İnternet Sitesi üzerinden yayınlanarak; İnternet Sitesini kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır. 
 • Bugusanmirror.com alan adlı İnternet Sitesini ziyaret ederek veya üye olarak, işbu kullanım koşullarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, kullanım koşullarında belirtilen ve İnternet Sitesinde bulunan ve zaman içinde yer alacak ve BUGUSAN tarafından istenildiği zaman değiştirilebilecek tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi taahhüt etmektesiniz.
 • İnternet sitesinde belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmemeyi kabul etmektesiniz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen İnternet Sitesini kullanmaktan vazgeçiniz.
 • BUGUSAN, işbu kullanım koşullarını ve İnternet Sitesinde yer alan her tür içeriği,  kullanıcıya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler İnternet Sitesinde yayınlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. İnternet sitesinde yer alan BUGUSAN hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde İnternet sitesine erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi işbu kullanım koşullarını ve BUGUSAN tarafından işbu kullanım koşullarında yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.
   
BUGUSAN HİZMETLERİ
 • BUGUSAN, BUGUSAN Veritabanına yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle BUGUSAN Veritabanı üzerinden kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
 • BUGUSAN, kullanıcıların, İnternet Sitesi içerisindeki ilanlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini öncelikli kılan çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
 • BUGUSAN, İnternet Sitesi dâhilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
 • BUGUSAN, İnternet Sitesi dâhilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile İnternet Sitesi dâhilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. BUGUSAN, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilmektedir.
   
KULLANICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Kullanıcılar, hukuka uygun olarak İnternet Sitesi üzerinde BUGUSAN tarafından sunulan işlemleri yapabilirler. Kullanıcıların İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcılar, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili BUGUSAN’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcılar, İnternet Sitesi dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcılar İnternet Sitesi dâhilinde yürürlükte bulunan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, BUGUSAN’ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve gerekli prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • BUGUSAN, 5651 Sayılı Kanun uyarınca [Yer/Erişim Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesine] sahiptir. BUGUSAN, 5651 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yer/erişim sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla, Kullanıcıların İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
 • BUGUSAN, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. BUGUSAN, aynı zamanda kullanıcının IP adresi, İnternet Sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcılar, BUGUSAN’ın İnternet Sitesini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, BUGUSAN’ın işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına onay vermektedir.
 • BUGUSAN, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez (cookie) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj veya teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Bu doğrultuda, BUGUSAN, Kullanıcılara İnternet Sitesinde ya da görüntülü reklam ağındaki diğer sitelerde, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca, Google, AFS reklamlarının BUGUSAN’a yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
 • İnternet Sitesi üzerinden erişilen veya görüntülenen İçeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla veya işbu Kullanım Koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Belirtilen yöntemler haricinde bir yol ile sağlanan erişimler hukuka aykırı olup; BUGUSAN’ın bu konudaki her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • BUGUSAN, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve BUGUSAN arayüzünü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veritabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, BUGUSAN üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine BUGUSAN tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup BUGUSAN bu konudaki her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • İnternet Sitesinin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, İnternet Sitesinin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde İnternet Sitesine erişim sağlanmaya çalışılması, İnternet Sitesi üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (dataminig) veri taraması (datatrawling) ve benzeri (screen scraping) yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, İnternet Sitesinin ve İnternet Sitesindeki içeriğin işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; BUGUSAN’ın bu konudaki her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır. 
 • İşbu Kullanım Koşullarına ve uygulanabilir diğer mevzuata aykırı bir şekilde İnternet Sitesinin kullanımının tespiti halinde, BUGUSAN, ilgili Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar belirtilen şekilde kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden şahsen sorumlu olduklarını ve BUGUSAN’ın oluşacak zararları talep etmesi halinde bu zararları derhal ve defaten karşılayacaklarını kabul etmektedir.
 • Kullanıcılar, İnternet Sitesinde verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlıklar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan BUGUSAN’ın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
   
DEĞİŞİKLİKLER
BUGUSAN dilediğinde, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda İnternet Sitesinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. 
İşbu Kullanım Koşulları, herhangi bir Kullanıcı tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.
 

FİKRİ MÜLKİYET
 • (BUGUSAN Veritabanı, BUGUSAN Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) her türlü elemanları (birlikte "BUGUSAN Telif Hakları” olarak anılacaktır) BUGUSAN’a aittir veya BUGUSAN tarafından üçüncü bir kişiden lisans veya ilgili yetki altında alınmıştır. 
 • Kullanıcılar, BUGUSAN Hizmetlerini, BUGUSAN bilgilerini ve BUGUSAN Telif Haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının BUGUSAN Hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. 
 • Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları dâhilinde BUGUSAN tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında BUGUSAN Telif Haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcıların bu hükümde yer alan düzenlemeye aykırı hareket etmeleri sonucunda oluşacak zararlar BUGUSAN tarafından ilgili Kullanıcıdan talep edilecektir. Kullanıcılar, böyle bir durumda BUGUSAN tarafından talep edilecek zararları derhal ve defaten karşılayacaklarını kabul etmektedir 
 • İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde BUGUSAN tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde BUGUSAN, BUGUSAN Hizmetlerine, BUGUSAN bilgilerine, BUGUSAN Telif Haklarına tabi çalışmalarına, BUGUSAN ticari markalarına, BUGUSAN ticari görünümüne veya İnternet Sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca belge ve bilgilere ilişkin tüm haklarını saklı tutmaktadır.
   
MÜCBİR SEBEP
Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi üzerinde yapılan bir işlem sonucunda, BUGUSAN’ın bir ifa yükümlülüğü altına girmesi halinde ancak Mücbir Sebep sayılan bir durumun varlığı nedeniyle, ifanın gereği gibi ya da hiç yapılmaması durumunda, BUGUSAN’ı ilgili Kullanıcıya karşı herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. 
 

HUKUK ve YETKİ
İşbu Kullanım Koşulları Türk Hukukuna tabidir. İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 

YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu 9 (dokuz) maddeden ibaret Kullanım Koşulları, İnternet Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş sayılmaktadır.
Kullanıcılar, bugusanmirror.com alan adlı İnternet Sitesine girmekle, ziyaret etmekle, üye olmakla veya bu İnternet Sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmakla işbu Kullanım Koşullarını ve zaman zaman bu koşullarda yapılacak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmektedir.

 
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...